Конституція України, Конституція України скачать, Конституція України 2013

Опубликовано: 01.09.2018

.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ)

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року ( 1427-12 ), схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України (Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, проявляя заботу об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года (1427-12), одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает настоящую Конституцию - Основной Закон Украины).

Скачати Конституція України (Скачать Конституция Украины).

Розділ I - Загальні засади (Общие положения).

Розділ II - Права, свободи та обов'язки людини і громадянина (Права, свободы и обязанности человека и гражданина).

Розділ III - Вибори. Референдум (Выборы. Референдум).

Розділ IV - Верховна рада України (Верховный Совет Украины).

Розділ V - Президент України (Президент Украины).

Розділ VI - Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади (Кабинет Министров Украины. Органы исполнительной власти).

Розділ VII – Прокуратура (Прокуратура).

Розділ VIII – Правосуддя (Правосудие).

Розділ IX - Територіальний устрій України (Территориальное устройство Украины).

Розділ X - Автономна Республіка Крим (Автономная Республика Крым).

Розділ XI - Місцеве самоврядування (Местное самоуправление).

Розділ XII - Конституційний суд України (Конституционный суд Украины).

Розділ XIII - Внесення змін до Конституції України (Внесение изменений в Конституцию Украины).

Розділ XIV - Прикінцеві положення (Заключительные положения).

Розділ XV - Перехідні положення (Переходные положения).


 

rss