Академия Таможенной службы Украины

Опубликовано: 21.10.2017

Академія здійснює підготовку фахівців згідно стандартів вищої освіти за 7-ма спеціальностями (“Правознавство”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Міжнародна економіка”, “Транспортні системи”, “Інформаційні управляючі системи та технології”) за денною та заочною формою навчання.

Навчальний процес курсантів та слухачів забезпечують 143 штатних викладача, з них: 9 докторів наук, професорів (6,2%), 53 кандидатів наук, доцентів (37%). До навчального процесу також залучаються провідні фахівці митних органів.

Структура Академії відповідає вимогам вищого навчального закладу IV рівня акредитації та включає: 4 факультети (організації та технології митного контролю, юридичний, економічний та післядипломної освіти), 21 кафедру, з яких 9 випускаючі, 16 навчальних та наукових лабораторій. Організаційну, навчально-методичну, наукову та фінансово-господарську діяльність забезпечують 15 структурних підрозділів.

З часу створення в Академії ведеться науково-дослідна робота з проблем митної справи. Рішенням колегії Держаної митної служби України від 24 листопада 1998 року Академію визначено провідним науковим центром у галузі митної справи.

Основними науковими напрямами діяльності Академії є: юридичний – пов’язаний з питаннями боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а також правового регулювання діяльності митних органів, економічний – пов’язаний з питаннями економічної безпеки та регулювання зовнішньоекономічної діяльності держави; інформаційно-технічний – пов’язаний з питаннями розробки методів аналізу та обробки митної інформації, вдосконаленням організації митного контролю, а також автоматизації обліку даних митних процедур; мистецтвознавчий – пов’язаний з питаннями митної експертизи культурних цінностей та об’єктів інтелектуальної власності та інші.


 

rss