Шлюбний договір (зразок)

Опубликовано: 13.01.2019

видео Шлюбний договір (зразок)

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР  

Місто Хмельницький, дві тисячі тринадцятого року,  лютого місяця, 25 числа

 Ми, Коморний Петро Вікентійович (ІН 1111111111, паспорт СН ____, виданий 23.07.__року ___РВ У МВС України в Хмельницькій області) – далі за текстом «Чоловік», що мешкає в м. Хмельницький, вул. Найкраща 12, кв. 1 та          Лопат Анжела Іванівна (до шлюбу ______) _______ (ІН 222222222, паспорт МЕ ___, виданий 13.03.___року ____РВ У МВС України в Хмельницькій області) – далі за текстом – «Дружина», що мешкає в м. Хмельницькій, вул. Такасобі, 131 кв. 17.

Шлюб між якими зареєстрований відділом РАЦС Управлінням юстиції м. Києва 08.02.2012 року, запис № ____, про що видане свідоцтво про одруження № 3835,  в  подальшому « Подружжя» ,


Прo зaкoни. Випуск №8. Шлюбний дoгoвір

маючи намір врегулювати майнові права та обов’язки подружжя,  попередньо ознайомленні з вимогами чинного  законодавства щодо дійсності угод, розуміючи значення своїх дій та керуючись ст. ст. 92-103 Сімейного кодексу України,

уклали цей договір про таке:


Однaжды пoд Пoлтaвoй. Брaчный кoнтрaкт. 10 серия

Майно (рухоме та нерухоме), що придбане Подружжям  під час шлюбу, є особистою приватною власністю того з Подружжя, на чиє ім’я воно зареєстроване або визначене, як спільна часткова власність. У випадку розірвання шлюбу, придбане під час шлюбу майно залишається тому з подружжя, на чиє ім’я воно зареєстроване, а те що придбане як спільна часткова власність – розподіляється відповідно до  часток визначених у відповідних договорах. Подружжя домовились, що  при укладенні договорів купівлі майна (як рухомого та і нерухомого), кожен із подружжя має право діяти самостійно. Додаткова згода іншого подружжя на укладання договору купівлі-продажу не потрібна. Шлюбний договір може бути змінений або розірваний в будь-який час за згодою сторін, оформленою нотаріально. Шлюбний договір припиняється в день подання до нотаріуса спільної заяви Подружжя про відмову від нього. При наявності спору шлюбний договір може бути змінений або розірваний на вимогу одного з подружжя в судовому порядку Зміст договору, правові наслідки вибраного ними правового режиму майна,  відповідальність, права ті обов’язки, а також зміст ст. ст. 92-103 Сімейного кодексу України сторонам нотаріусом роз’яснено. Цей договір набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. Витрати, пов’язання з оформленням та посвідченням даного договору, сторони сплачують порівну. Цей договір включає повний обсяг угод між  сторонами по відношенню до предмету цього договору, відміняє і робить недійсними всі інші зобов’язання, котрі могли бути прийняття або зроблені сторонами в усній або письмовій формі до укладання даного договору.  Цей договір укладено у трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ХХХХХХХХ Х.Х. (реєстраційне посвідчення № ХХХХ, вид. ______________________________),  а решта – видаються кожному з подружжя.

ПІДПИСИ

Коморний Петро Вікентійович

Лопат Анжела Іванівна

 

 

 

                                                                                 

            Місто  Хмельницький, 25лютого 2013 року

           Цей договір посвідчено мною, ХХХХХХХХХХХХХ Х.Х., приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу.

            Договір підписано  сторонами у моїй присутності. Особу сторін  встановлено, їх дієздатність перевірено.

            Зареєстровано в реєстрі за № ____________

            Стягнуто плати – ______ гривень, вартість 2-х бланків – ______ гривень.

            ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

_________________________________________________

Матеріали за темою: