4. Система банківського нагляду

Опубликовано: 21.10.2018

видео 4. Система банківського нагляду

Зустріч з застпрокурора Полтавської області Кравченком, ч.3

Система банківського нагляду в Україні функціонує у складі центрального апарату та територіальних управлінь НБУ і містить:- Генеральний департамент банківського нагляду НБУ;

- Комісію НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків;

- Правління НБУ.

До складу Генерального департаменту банківського нагляду НБУ входять: Департамент інспектування та моніторингу банків, Департамент реєстрації та ліцензування банків, Департамент реорганізації та ліквідації банків та деякі інші структурні підрозділи.


Галасюк про 8 місяців "передишки" для бізнесу

Безпосередньо банківський нагляд здійснюється територіальними управліннями НБУ. Територіальні управління розглядають документи, що подані для реєстрації новостворених комерційних банків та видачі їм ліцензії на здійснення банківських операцій, погоджують кандидатури керівників банків, забезпечують контроль за дотриманням комерційними банками законодавства України, економічних нормативів і нормативно-правових актів НБУ та в межах своєї компетенції на підставі перевірок вживають своєчасних і адекватних заходів впливу до комерційних банків та їх керівників у зв'язку з порушенням ними банківського законодавства, проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності та інтересам вкладників і кредиторів, а також вносять відповідні пропозиції на розгляд Правління НБУ та Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі — Комісія).

До повноважень Комісії належить прийняття рішень про надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом, реєстрацію змін до статутів банків, видачу ліцензій та письмових дозволів на здійснення банківських операцій тощо.

Крім того, Комісією приймаються рішення про застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки НБУ, відповідних заходів впливу, зокрема, щодо скликання загальних зборів учасників, зупинення виплати дивідендів, обмеження зупинення чи припинення здійснення окремих видів банківських операцій, заборони надання банківських кредитів, накладення штрафів на банки в розмірі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду та інші. Комісія також приймає рішення про застосування інших заходів впливу, передбачених ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність», крім тих, що віднесені до компетенції Правління НБУ.

Найвищою інстанцією системи банківського нагляду є Правління НБУ, яке видає нормативно-правові акти, приймає рішення про державну реєстрацію банку або про її відмову, встановлює порядок надання ліцензій на здійснення банківських операцій, вирішує питання щодо тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади у разі грубого чи систематичного порушення цією особою вимог банківського законодавства або нормативно-правових актів НБУ, призначення тимчасової адміністрації в банку, відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій та ліквідації банку. Правління НБУ реалізує свої повноваження шляхом прийняття відповідних постанов.

Від імені НБУ розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова НБУ та його заступники, керівники територіальних управлінь НБУ та їх заступники.


 

rss