Як оформити погодинну оплату

Опубликовано: 29.09.2018

видео Як оформити погодинну оплату

Как в 1С провести расчет заработной платы при различных системах оплаты труда

1

При прийомі на посаду працівника вам слід прийняти заяву. Воно повинно містити назву компанії, посаду, прізвище, ініціали керівника організації, а також персональні дані співробітника. Заява підписується фахівцем, датується.


Наёмные работники и совместители у предпринимателей

2

Складіть з працівником трудовий договір. Пропишіть в ньому права, обов'язки сторін. В умовах оплати за виконання трудової функції співробітником вкажіть годинну тарифну ставку. Її розмір розраховується шляхом знаходження заробітної плати за годину. Виплати нараховуються такому фахівцю пропорційно відпрацьованому ним часу. Завірте договір (контракт) підписом директора, печаткою компанії. Співробітникові також слід поставити свій підпис з боку найманого працівника.


З нового року зросте мінімальна допомога з безробіття - економічні новини

3

Договір служить підставою для видання наказу (використовуйте форму Т-1). Вкажіть в «шапці» документа назва організації, місто. Датується, пронумеруйте наказ. Темою документа буде прийом на посаду співробітника. Розпорядча частина наказу повинна містити персональні дані фахівця, його посаду, назву відділу, а також розмір тарифної ставки, яка встановлюється для працівників з погодинною формою оплати. Проведіть завірення документа підписом директора, печаткою фірми. Ознайомте з наказом співробітника.

4

Заведіть на працівника особисту картку, вкажіть у ній необхідні відомості. Заповніть трудову книжку. Запис про прийом на посаду співробітника з погодинною формою оплати праці виглядає наступним чином. Поставте порядковий номер, дату внесення запису. У відомостях про роботу вкажіть посаду, відділ, назва фірми, куди прийнятий фахівець. У підставах напишіть номер, дату наказу.

5

Якщо ви вирішили перевести працівника на погодинну форму оплати праці, то вам слід отримати від співробітника письмову згоду. До договору з фахівцем укладіть додаткову угоду, завірте документ печаткою, підписами директора і працівника. Складіть наказ про зміну умов праці, ознайомте з ним співробітника під підпис.

6

Другим варіантом оформлення погодинної оплати буде переклад фахівця на неповний робочий час. Для цього оформляється угода, видається наказ про неповному робочому дні.


 

rss